Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 05/27/17 in all areas

  1. 1 like
    W moim sercu chce mieć kogoś Kto mnie w swoim chciałby skryć , Nie superheros , nie nierealny mit . Mi wystarczy ktoś tuż obok Kto chce ze mną dzielić sny . Własnie Ty wystarczasz mi .